Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Đẹp – Mẫu Ý Cổ điển Phục Hưng Beconi

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Đẹp – Mẫu Ý Cổ điển Phục Hưng Beconi. Tượng Đức Mẹ Ban Ơn tại Beconi được vẽ 02 màu xanh và trắng, trường phái cổ điển Phục Hưng của Ý. Vật liệu Beconi có thể thực hiện là Polyresin (một dạng composite cao cấp rất phù hợp để vẽ … Đọc tiếp "Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Đẹp – Mẫu Ý Cổ điển Phục Hưng Beconi"