Đăng ký nhận ngay 1.000 LCG – CỦA TẬP ĐOÀN LIGHTCOIN

Đăng vào ngày Danh mục coin miễn phí

Bước 1:

Đăng ký theo link sau:

Link 1- https://id.lightcoinex.com/

Link dự phòng - https://bit.ly/lightcoinnex

Bước 2: Mở email và xác nhận thư đến

Bước 3: Đăng nhập:

Bước 4: Click vào chữ click here ở mũi tên như hình trên.

Bước 5: Thực hiện up hình KYC và điền thông tin đầy đủ cá nhân, chọn quốc gia Việt Nam.

Hoàn thành và quá trình kiểm duyệt có thể kéo dài 24h để bạn có thể nhận thưởng 1.000 coin.

XEM THÊM:

Bình luận