Tin mới nhất từ Crowd1, bất ngờ nối tiếp kinh hoàng.

Đăng vào ngày Danh mục Crowd1

[English below]

Thông tin đăng ký công ty Crowd1 | Impact Crowd Technology S.L. (ICT).

Johan Staël von Holstein là ai ?

Dự án Crowd1 – Dự án đầu tư cổ phiếu do tỷ phú người Thụy Điển dẫn dắt.

Thông tin quan trọng về Crowd1 Rewards và những phần thưởng lợi tức dài hạn.

Crowd1 Rewards đã bắt đầu hoạt động tại Crowd1 và chúng ta đang tiến gần đến khoản thanh toán đầu tiên của thu nhập: cổ tức, bể tài chính và Crowd1 Rewards.

Kể từ ngày 1/4, việc bán Gói Giáo dục là một sản phẩm đóng góp lợi nhuận cho cả Crowd1 Rewards và những khoản thu nhâp khác. Tất cả doanh số của các gói Giáo dục, cả đăng ký và nâng cấp mới, đều được bao gồm. 

Thu nhập còn lại

Cấp độ của bạn- Quyết định vào vị trí bể tài chính bạn sẽ được chia. Cấp độ mạng bạn đủ điều kiện tính đến 23h59 phút, ngày 30 tháng 4, sẽ là cơ sở cho khoản thanh toán thưởng vào tháng 5. Vì vậy, bạn cần làm những việc để đạt đến cấp độ tiếp theo?

Khoản thanh toán cho bạn sẽ bắt đầu từ tháng 5.

Crowd1 Rewards

Những tài khoản kích hoạt trước 15/4 sẽ được nhận cổ tức vào ngày 15/6

Quan trọng

Ngày cuối cùng để chuyển đổi cổ phiếu về Crowd1 Rewards là 23h59 phút, ngày 22 tháng 4.

Bắt đầu ngay bây giờ:

Hãy tưởng tượng trong một vài năm, khi chúng ta có hàng chục triệu thành viên. AffilGO và Miggster sẽ được theo sau bởi một số dòng thu nhập khác. Kế hoạch thưởng Crowd1, Crowd1 Rewards và Tiền thưởng dài hạn sẽ là thu nhập thụ động và định kỳ ổn định của bạn. Thật tuyệt vời.

Thông tin đăng ký công ty Crowd1 | Impact Crowd Technology S.L. (ICT).

Johan Staël von Holstein là ai ?

Dự án Crowd1 – Dự án đầu tư cổ phiếu do tỷ phú người Thụy Điển dẫn dắt.

Important information about Crowd1 Rewards and Residual Income

Crowd1 Rewards has taken over the Crowd1 world, and we are getting closer to the first payout of both Residual Income and Crowd1 Rewards.

Great news – Education Packages sales

Since April 1, the sale of Education Packages is a product that contributes profit for both Crowd1 Rewards and Residual Income pools. All sales of Educational packages, both new sign-ups and upgrades, are included.

Residual Income

Network Levels - The key to the number of pools you will take part in. The network level you qualified for on 23.59 CET, April 30, will be the base for the May payout. So, what do you need to reach the next level? The first payout to your account in the backoffice happens on May 15.

Crowd1 Rewards

The first payout on the Owner Rights/Rewards that you had achived up until April 15, will be done June 15 and cover the earnings from product sales until May.

Important

The last date for converting your old Owner Rights to Crowd1 Rewards is 23.59 CET, April 22.

Now it starts!

Imagine in a couple of years when we are tens of millions of members. AffilGO and Miggster will be followed by several other income streams. The Crowd1 Bonus Plan, Crowd1 Rewards and the Long Term Residual Bonus will be a stable and generous passive and recurring income.

Thông tin đăng ký công ty Crowd1 | Impact Crowd Technology S.L. (ICT).

Johan Staël von Holstein là ai ?

Dự án Crowd1 – Dự án đầu tư cổ phiếu do tỷ phú người Thụy Điển dẫn dắt.

Tags: /

Bình luận