Bác Sĩ Nguyễn Phúc Quảng là ai?

Bác sĩ Nguyễn Phúc Quảng là ai? Bác sĩ Nguyễn Phúc Quảng sinh năm 1980, từng học tập tại ĐH Y Hà Nội và hiện là BS CK 1 – PTTM công tác tại Hà Nội. Bác sĩ Nguyễn Phúc Quảng làchuyên gia giàu kinh nghiệm trong phẫu thuật ngực với kỹ thuật Dual Plane … Đọc tiếp "Bác Sĩ Nguyễn Phúc Quảng là ai?"