TOP 500 công ty tăng trưởng nhanh nhất 2020 (tính theo %).

Dựa trên doanh thu 2019 và tỷ lệ % tăng trưởng. Thực sự trong mùa dịch đúng hơn là đại dịch toàn cầu Covid 19; nhiều công ty điêu đứng do dịch bệnh. Nhưng nổi lên những con thuyền giữa con sóng dữ là những công ty biết nắm bắt xu thế, và thay đổi … Đọc tiếp "TOP 500 công ty tăng trưởng nhanh nhất 2020 (tính theo %)."