Thổ Cẩm Kerry – Thiết kế và may đo Thổ Cẩm Truyền Thống

Thổ Cẩm Truyền Thống | Thổ Cẩm là loại vải được dệt từ nguyên liệu là những sợi tơ, sợi bông hoặc sợi len đã qua quá trình nhuộm màu bằng nguồn nguyên liệu tự nhiên hay thiên nhiên. Nghề dệt thổ cẩm đã có từ rất lâu và gắn liền với truyền thống đời … Đọc tiếp "Thổ Cẩm Kerry – Thiết kế và may đo Thổ Cẩm Truyền Thống"