Điêu Khắc Tượng Đá Công Giáo tỉ mỉ, sắc nét – giao toàn quốc và nước ngoài

Đăng vào ngày Danh mục Tin Công Giáo - Trang chủ - Tượng Công Giáo

Điêu Khắc Tượng Đá Công Giáo mẫu đẹp, tỉ mỉ, sắc nét. Giao trên toàn quốc và đóng kiện giao nước ngoài.

I. Các loại đá được dùng để gia công, điêu khắc tượng

II. Các mẫu Tượng Đức Mẹ Maria được gia công bằng đá

III. Các mẫu Tượng Chúa Giesu được gia công bằng đá

IV. Tượng 12 Thánh tông đồ – bức tiệc ly được làm bằng đá

V. Thông tin liên hệ Xưởng Điêu Khắc – Gia Công Tượng Đá Công Giáo

  • Điện thoại: 037.22.66.550

VI. Chúng tôi có thể giao Tượng đá Công Giáo tới những đâu?

Xem thêm: Tượng Chúa GiesuTượng Đức Mẹ MariaBàn Thờ Chúa

Bình luận