Đào tạo SolidWorks cho công ty/ Doanh nghiệp/ Tổ chức

Đăng vào ngày Danh mục SolidWorks Doanh nghiệp - Tin vắn

Đào tạo SolidWorks cho công ty/ Doanh nghiệp/ Tổ chức/ Các trung tâm đào tạo/ Trường nghề/ Trường Đại học/ Cao Đẳng … trên cả nước. Đào tạo SolidWorks cho công ty theo mô hình hoạt động doanh nghiệp, theo sản phẩm hiện có của doanh nghiệp (công ty) cũng như lên giáo án riêng cho từng đơn vị.

Đào tạo SolidWorks cho công ty/ Doanh nghiệp/ Tổ chức/ Các trung tâm đào tạo/ Trường nghề/ Trường Đại học/ Cao Đẳng ... trên cả nước. Đào tạo SolidWorks cho công ty theo mô hình hoạt động doanh nghiệp, theo sản phẩm hiện có của doanh nghiệp (công ty) cũng như lên giáo án riêng cho từng đơn vị.

Khoá học SolidWorks Online – eLearning

Mỗi công ty sẽ vận hành theo từng sản phẩm riêng, quy trình từ thiết kế đến sản xuất và hoàn thiện theo một cách riêng. Cho nên SSPACE hướng tới việc đào tạo cho công ty theo giáo án / giáo trình riêng của từng sản phẩm phù hợp với từng công ty khác nhau.

Theo dõi các khóa học dành riêng công ty (doanh nghiệp/ tổ chức)

Theo dõi các khóa học dành riêng cá nhân

Liên kết website:

Bình luận