Lễ Phục Sinh năm 2022 vào ngày nào? Easter Day 2022

Đăng vào ngày Danh mục Tin Công Giáo - Tin vắn

Lễ Phục Sinh năm 2022 vào ngày nào? Easter Day 2022? Lễ Phục Sinh là kỷ niệm Chúa Jesus đã bị xử tử trên cây Thập giá (cây thánh giá) và sống lại của toàn thể tín đồ Kito Giáo. Vị ngôn sứ này được kinh thánh của Kito Giáo cho biết là con của đấng tối cao tạo nên muôn loài. Và cái chết thê thảm của ngài là trả nợ cho tội lỗi của loài người. Đồng thời, lễ này cũng kỷ niệm việc giao ước mới giữa loài người và đấng tối cao.

Lễ Phục sinh ( Easter Day) thường diễn ra vào một ngày Chủ nhật bất kì khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để tưởng niệm sự kiện chúa Jesus hồi sinh từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên Thánh giá hay cây Thập Giá.

Lễ Phục Sinh năm 2022 vào ngày: Chủ Nhật, 17 tháng 4 năm 2022.

Bình luận