Xưởng in 3d bề mặt siêu mịn – Máy in 3d SLA in 3d dịch vụ TPHCM giá rẻ nhất

Đăng vào ngày Danh mục In 3D khổ lớn - Tin vắn

Xưởng in 3d bề mặt siêu mịn bằng máy in 3D SLA cao cấp nhất hiện nay. Kích thước in 3d sản phẩm từ 5 cm đến 10 mét. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn in tiết kiệm, giao hàng tận nơi và miễn phí trên toàn quốc. Cam kết in 3d giá rẻ, hỗ trợ kỹ thuật.

Xem video xưởng in 3d và máy in 3d hoạt động

  • Tạo mẫu Tượng
    Tạo mẫu nhanh, in tượng 3d bề mặt láng mịn, kích thước lớn nhỏ. Hỗ trợ công việc phát triển sản xuất với chi phí tốt nhất.
  • Tạo mẫu thử nghiệm mock-up (mẫu số 0):
    Sau quá trình thiết kế, bạn cần mẫu để trình khách hàng hoặc kiểm tra kích thước, kiểm tra bề mặt sản phẩm, kiểm tra lắp ghép. In 3d hỗ trợ tốt cho công việc này.
  • Tạo mẫu sản phẩm phong thủy – hỗ trợ làm khuôn silicon
  • Tạo mẫu lớn – làm khuôn thạch cao
  • In 3D sản phẩm composite

Hình ảnh máy in 3D SLA

Xưởng in 3d bề mặt siêu mịn bằng máy in 3D SLA cao cấp nhất hiện nay. Kích thước in 3d sản phẩm từ 5 cm đến 10 mét. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn in tiết kiệm, giao hàng tận nơi và miễn phí trên toàn quốc. Cam kết in 3d giá rẻ, hỗ trợ kỹ thuật.

Xưởng in 3d bề mặt siêu mịn bằng máy in 3D SLA cao cấp nhất hiện nay. Kích thước in 3d sản phẩm từ 5 cm đến 10 mét. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn in tiết kiệm, giao hàng tận nơi và miễn phí trên toàn quốc. Cam kết in 3d giá rẻ, hỗ trợ kỹ thuật.

Sản phẩm in 3d

Xưởng in 3d bề mặt siêu mịn bằng máy in 3D SLA cao cấp nhất hiện nay. Kích thước in 3d sản phẩm từ 5 cm đến 10 mét. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn in tiết kiệm, giao hàng tận nơi và miễn phí trên toàn quốc. Cam kết in 3d giá rẻ, hỗ trợ kỹ thuật.

Xưởng in 3d bề mặt siêu mịn bằng máy in 3D SLA cao cấp nhất hiện nay. Kích thước in 3d sản phẩm từ 5 cm đến 10 mét. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn in tiết kiệm, giao hàng tận nơi và miễn phí trên toàn quốc. Cam kết in 3d giá rẻ, hỗ trợ kỹ thuật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tags: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bình luận