Video BECONI phục chế Tượng Đức Mẹ – Tượng Công Giáo BECONI

Đăng vào ngày Danh mục Tin vắn - Tượng Công Giáo

Video BECONI phục chế Tượng Đức Mẹ – Tượng Công Giáo BECONI. Ngoài việc sản xuất Tượng Công Giáo. BECONI còn phát triển công việc phục chế, phục dựng các bức tượng hay công trình công giáo xuống cấp. Hoặc sửa chân dung những bức tượng mà quý cha, quý sro và quý vị đang có nhưng chưa ưng ý.

Phục chế Tượng Đức Mẹ 125 năm tuổi xuống cấp nghiêm trọng

Phục chế – sửa chân dung Tượng Đức Mẹ La Vang Tại Thánh Địa La Vang Quảng Trị

ĐIỆN THOẠI BECONI: 0889 7999 38

Bình luận