Contracts các đồng coin xổ số, coin “trà đá”…

Đăng vào ngày Danh mục Kiếm tiền online - Tin vắn

Coin xổ số hay coin trà đá là những đồng coin mới, thường là nền tảng BEP20 (BSC), bạn có thể dễ dàng mua với giá vài đô la đã có thể sở hữu cả triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Nếu đạt được tăng trưởng bạn nắm cơ hội x10-x100-x1000 thậm chí nhiều chục nghìn lần tài khoản đầu tư. Bạn có thể tải app SafePal , nạp USDT ETH BNB BTC để mua. Sau đây là contracts các đồng coin đó (được update hàng ngày)

Danh sách Contracts các coin trà đá

  • AquaGoat (Con dê): 0x07af67b392b7a202fad8e0fbc64c34f33102165b
  • FSAFE: 0xee738a9e5fb78c24d26cecd30389ed977c38d0ca
  • AKITA: 0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6
  • SHIBA:

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận