Tượng Lòng Chúa Thương Xót – Tượng Công Giáo Beconi

Đăng vào ngày Danh mục Tượng Công Giáo Beconi

Tượng Lòng Chúa Thương Xót – Tượng Công Giáo Beconi

Tượng Lòng Chúa Thương Xót được sản xuất tại Beconi là Tượng Công Giáo Cao cấp Cổ điển. Tượng sử dụng nguyên liệu ngoại nhập. Và quy trình vẽ màu thủ công hoàn toàn. Nên có giá thành tương đối cao tại Việt Nam. Tượng Công Giáo Beconi được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới: châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaisia, Châu Úc…

Tượng Lòng Chúa Thương Xót được sản xuất tại Beconi là Tượng Công Giáo Cao cấp Cổ điển. Tượng sử dụng nguyên liệu ngoại nhập. Và quy trình vẽ màu thủ công hoàn toàn. Nên có giá thành tương đối cao tại Việt Nam. Tượng Công Giáo Beconi được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới: châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaisia, Châu Úc...
Quy trình vẽ màu thủ công Tượng Lòng Chúa Thương Xót

Tượng Lòng Chúa Thương Xót

  • Kích thước nhỏ: 20 cm/ 30 cm/ 40 cm
  • Kích thước vừa: 60 cm/ 80 cm/ 1 mét
  • Kích thước lớn: 1.2 mét đến 2 mét
  • Nhận sản xuất theo yêu cầu về kích thước.

Tượng Lòng Chúa Thương Xót được sản xuất tại Beconi là Tượng Công Giáo Cao cấp Cổ điển. Tượng sử dụng nguyên liệu ngoại nhập. Và quy trình vẽ màu thủ công hoàn toàn. Nên có giá thành tương đối cao tại Việt Nam. Tượng Công Giáo Beconi được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới: châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaisia, Châu Úc...

  • Mẫu và quy trình thực hiện được lên bởi chuyên gia tại Roma – Italia.
  • Thực hiện sản xuất tại Việt Nam bởi Beconi theo quy trình sản xuất nghiêm ngặt và đúng tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Nguyên liệu ngoại nhập. Màu sơn vẽ nhập từ Ý.
  • Thực hiện thủ công hoàn toàn.

Liên hệ chuộc tượng và đặt tượng vui lòng liên hệ:

Để có thể xem nhiều mẫu Tượng Công Giáo của BECONI bạn có thể thực hiện 01 trong 03 cách sau:

Bình luận