Bàn Thờ Công Giáo dành cho Gia Đình, sản xuất tại TPHCM – Tòa Thờ Công Giáo

Đăng vào ngày Danh mục Tin vắn - Tượng Công Giáo - Tượng Công Giáo Beconi

Bàn Thờ Công Giáo dành cho Gia Đình, sản xuất tại TPHCM. Giới thiệu những Tòa thờ Công Giáo đẹp, Tượng Công Giáo cao cấp bằng nguyên liệu Polyresin với quy trình sản xuất của Italia, toàn bộ quy trình sản xuất thủ công. Bàn Thờ Công Giáo

Bộ Tượng Thờ Công Giáo Gia Đình Hiện Đại: Tượng Thánh Tâm Chúa, Tượng Thánh Giuse Thợ (Thánh Giuse Hoa Huệ), Tượng Đức Mẹ Bế Chúa (Đức Mẹ Ai Cập)… được khách hàng tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội chuộc năm 2020.

Bàn Thờ Công Giáo dành cho Gia Đình, sản xuất tại TPHCM. Giới thiệu những Tòa thờ Công Giáo đẹp, Tượng Công Giáo cao cấp bằng nguyên liệu Polyresin với quy trình sản xuất của Italia, toàn bộ quy trình sản xuất thủ công.

Bộ Tượng Thờ Công Giáo tại Hà Nội:

  • Tượng Thánh Tâm Chúa (Chúa Trái Tim) cao 80 cm
  • Tượng Đức Mẹ Hoa Huệ cao 60 cm
  • Tượng Thánh Giuse Hoa Huệ cao 60 cm

Bàn Thờ Công Giáo dành cho Gia Đình, sản xuất tại TPHCM. Giới thiệu những Tòa thờ Công Giáo đẹp, Tượng Công Giáo cao cấp bằng nguyên liệu Polyresin với quy trình sản xuất của Italia, toàn bộ quy trình sản xuất thủ công.

Bộ Tượng Thờ Công Giáo hiện đại tại Chung Cư Vin City quận 9 (thành phố Thủ Đức) – TPHCM.

  • Tượng Thánh Tâm Chúa (Chúa Trái Tim) cao 40 cm
    Tượng Đức Mẹ ban ơn cao 40 cm
    Tượng Thánh Giuse Hoa Huệ cao 40 cm

Bàn Thờ Công Giáo dành cho Gia Đình, sản xuất tại TPHCM. Giới thiệu những Tòa thờ Công Giáo đẹp, Tượng Công Giáo cao cấp bằng nguyên liệu Polyresin với quy trình sản xuất của Italia, toàn bộ quy trình sản xuất thủ công.

Tượng Thờ Công Giáo bằng Đồng Bàn thờ Công Giáo TPHCM Bàn thờ chúa gia đình Kệ gỗ bàn thờ Chúa Tượng thờ Công Giáo Tranh ảnh tượng Công Giáo Tượng Công Giáo cao cấp Tượng Công giáo composite Tượng Công giáo bằng gỗ

Cách đặt Bàn Thờ Công Giáo

Tượng Chịu Nạn

Tượng Thờ Công Giáo Gia Đình Bàn thờ Công Giáo TPHCM Bàn thờ chúa gia đình Kệ gỗ bàn thờ Chúa Tượng thờ Công Giáo Tranh ảnh tượng Công Giáo Tượng Công Giáo cao cấp Tượng Công giáo composite Tượng Công giáo bằng gỗ

Bộ Tượng Thờ Công Giáo Hiện Đại Bàn thờ Công Giáo TPHCM Bàn thờ chúa gia đình Kệ gỗ bàn thờ Chúa Tượng thờ Công Giáo Tranh ảnh tượng Công Giáo Tượng Công Giáo cao cấp Tượng Công giáo composite Tượng Công giáo bằng gỗ

Những bức TƯỢNG CÔNG GIÁO được sản xuất tại BECONI được gia công thủ công hoàn toàn từ khâu làm khuôn đến khâu vẽ màu và sử dụng những nguyên liệu ngoại nhập tốt nhất hiện nay. BECONI đang là thương hiệu TƯỢNG CÔNG GIÁO số 01 Việt Nam.

Tượng Thánh Giuse Hoa Huệ Thánh Giuse Thợ

Tượng Chúa Chịu Nạn - Chúa Chuộc Tội

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn Bàn thờ Công Giáo TPHCM Bàn thờ chúa gia đình Kệ gỗ bàn thờ Chúa Tượng thờ Công Giáo Tranh ảnh tượng Công Giáo Tượng Công Giáo cao cấp Tượng Công giáo composite Tượng Công giáo bằng gỗ

Tượng Đức Mẹ Hoa Huệ Bàn thờ Công Giáo TPHCM Bàn thờ chúa gia đình Kệ gỗ bàn thờ Chúa Tượng thờ Công Giáo Tranh ảnh tượng Công Giáo Tượng Công Giáo cao cấp Tượng Công giáo composite Tượng Công giáo bằng gỗ

Bình luận