Bỏ sỉ Tượng Công Giáo, Ký Gửi Tượng Công Giáo, Hợp tác Kinh Doanh

Đăng vào ngày Danh mục Tin vắn - Tượng Công Giáo

Bỏ sỉ Tượng Công Giáo, Ký gửi Tượng Công Giáo, Hợp tác kinh doanh Tượng Công Giáo Beconi trên toàn quốc. Tượng Công Giáo Beconi được sản xuất đúc thủ công, vẽ màu cổ điển cao cấp. Đang được kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm trên toàn thế giới.

Bỏ sỉ Tượng Công Giáo, Ký gửi Tượng Công Giáo, Hợp tác kinh doanh Tượng Công Giáo Beconi trên toàn quốc. Tượng Công Giáo Beconi được sản xuất đúc thủ công, vẽ màu cổ điển cao cấp. Đang được kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm trên toàn thế giới.

Tượng Công Giáo Beconi được sản xuất trên quy trình thủ công hoàn toàn, nguyên liệu ngoại nhập cao cấp. Đang được xuất khẩu đến 27 nước trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Beconi kinh doanh tại các Nhà sách Công Giáo trên toàn quốc, và các cửa hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tượng Công Giáo Beconi được sản xuất trên quy trình thủ công hoàn toàn, nguyên liệu ngoại nhập cao cấp. Đang được xuất khẩu đến 27 nước trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Beconi kinh doanh tại các Nhà sách Công Giáo trên toàn quốc, và các cửa hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bỏ sỉ / Ký gửi Tượng Công Giáo Cao Cấp Beconi

Mẫu Tượng Thánh Martin kích thước 40 cm nguyên liệu Polyresin (sắp hoàn thiện).

Tượng Công Giáo Beconi được sản xuất trên quy trình thủ công hoàn toàn, nguyên liệu ngoại nhập cao cấp. Đang được xuất khẩu đến 27 nước trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Beconi kinh doanh tại các Nhà sách Công Giáo trên toàn quốc, và các cửa hàng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Mẫu Tượng Chúa Chịu Nạn / Chúa Chuộc Tội trên cây Thập Giá / Thánh Giá kích thước cao 30 cm ( ngoài ra còn có các kích thước 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 1.5 mét)

Mẫu Tượng Chúa Chịu Nạn / Chúa Chuộc Tội trên cây Thập Giá / Thánh Giá kích thước cao 30 cm ( ngoài ra còn có các kích thước 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 1.5 mét)

Mẫu Tượng Đức Mẹ Hoa Huệ kích thước từ 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 1 mét, 1.5 mét, 2 mét… cổ điển tả thực cao cấp.

Mẫu Tượng Đức Mẹ Hoa Huệ kích thước từ 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 1 mét, 1.5 mét, 2 mét... cổ điển tả thực cao cấp.

Quy trình vẽ màu thủ công để hoàn thiện một bức tượng tinh tế và trọn vẹn nhất

Tượng Thánh Tâm Chúa / Chúa Trái Tim Cổ điển cao cấp. Được sử dụng nguyên liệu Polyresin và vẽ màu ngoại nhập. Tượng Thánh Tâm Chúa / Chúa Trái Tim có kích thước 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm…

Tượng Thánh Tâm Chúa / Chúa Trái Tim Cổ điển cao cấp. Được sử dụng nguyên liệu Polyresin và vẽ màu ngoại nhập.  Tượng Thánh Tâm Chúa / Chúa Trái Tim có kích thước 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm...

Tượng Thánh Tâm Chúa / Chúa Trái Tim Cổ điển cao cấp. Được sử dụng nguyên liệu Polyresin và vẽ màu ngoại nhập.  Tượng Thánh Tâm Chúa / Chúa Trái Tim có kích thước 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm...

Liên hệ Tượng Công Giáo Beconi: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
– Điện thoại: 0889.7999.38 (có zalo) | 0888_7999_38 | 0975_008_728
– Email: cuongnv.tech@gmail.com
– Facebook: fb.com/congtybeconi
Tượng Công GiáoBàn Thờ Công Giáo

Tags: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bình luận