Những bộ bàn ghế gỗ lớn, nhà gỗ, tượng gỗ “siêu to khổng lồ” và hệ luỵ cho tương lai

Đăng vào ngày Danh mục Trang chủ

Những bộ bàn ghế gỗ lớn, nhà gỗ, tượng gỗ “siêu to khổng lồ” là xu hướng chơi của đại gia. Nhà lớn bàn ghế gỗ lớn, trần gỗ quý, phản gỗ hiếm, tượng gỗ “cấm”… đủ những tiêu chí để đánh giá 01 đại gia thực thụ.

Xu hướng chơi đồ gỗ “siêu to khổng lồ” hiện nay

Những bộ bàn ghế gỗ lớn…

Những sập phản lớn

Thú chơi “lớn nhất Việt Nam” – “lớn nhất Thế Giới”

Hệ quả nhìn thấy

Khi 01 bộ bàn ghế mới được đóng nên, trước sự trầm trồ của “thiên hạ”, trước “lời lãi” của các con buôn chủ xưởng, sự sung sướng của “đại gia” thì ở nơi nào đó trên thế giới, 01 cây xanh lại ngã xuống. Và rồi dần dần, thiên tai ở khắp nơi, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, đặc biệt là tầng lớp khó khăn trong xã hội, người dân tộc thiểu số…

Thời gian phát triển để có cây gỗ quý

Luật nhân quả

Những bộ bàn ghế gỗ lớn, nhà gỗ, tượng gỗ "siêu to khổng lồ" là xu hướng chơi của đại gia. Nhà lớn bàn ghế gỗ lớn, trần gỗ quý, phản gỗ hiếm, tượng gỗ "cấm"... đủ những tiêu chí để đánh giá 01 đại gia thực thụ.

Ông bà ta có câu: “Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”, ngụ ý hai việc này không giúp con người giàu lâu được.

Bình luận