Bàn thờ Chúa tại Việt Nam

Đăng vào ngày Danh mục Bàn Thờ Công Giáo - Tin vắn

Mỗi gia đình công giáo nào cần cũng có ít nhất 1 bàn thờ chúa trong phòng khách (nhiều gia đình Việt Nam còn đặt bàn thờ Công Giáo tại phòng ngủ). Bàn thờ cũng được tính như 1 vật dụng nội thất gia đình. Vì vậy nhu cầu mua khá cao.

Đạo Thiên Chúa (đạo Công Giáo) du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XVI. Để phát triển được như ngày hôm nay đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn lịch sử. Vì vậy, bàn thờ Chúa tại Việt Nam được xem như sự hiện diện của Chúa ở mỗi gia đình.

Gia đình hạnh phúc, ấm êm đó là mơ ước của nhiều người. Cũng vậy, gia đình Công Giáo mong muốn hạnh phúc và người ta thật sự hạnh phúc khi có Bàn Thờ Chúa hiện diện trong gia đình mình, khi gia đình mình sống theo gương gia đình Thánh Gia.

Theo thống kê được trình báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì cho đến đầu năm 2018, Đạo Công Giáo tại Việt Nam có khoảng 7 triệu giáo dân, với 4.000 linh mục, 4.500 giáo xứ, 22.000 tu sĩ với hơn 240 dòng tu.

Mỗi gia đình công giáo nào cần cũng có ít nhất 1 bàn thờ chúa trong phòng khách (nhiều gia đình Việt Nam còn đặt bàn thờ Công Giáo tại phòng ngủ). Bàn thờ cũng được tính như 1 vật dụng nội thất gia đình. Vì vậy nhu cầu mua khá cao.

Xem thêm:

Bình luận